Žaloba na vyklizení bytu

Okresnímu soudu

Žalobce:


Žalovaná:

Věc: Žaloba o vystěhování žalované z bytu

Soudní poplatek ve výši 1000,-Kč uhrazen kolkem

Dvojmo


Čl. 1

1.1 Dle kupní smlouvy ze dne ………………jsem výlučným vlastníkem bytu 3 + kk s příslušenstvím v domě č.p…… v Jarní ulici v ………...

Čl. 2

2.1 Dne …………. se ke mně žalovaná, která je mou nevlastní sestrou ze strany otce, nastěhovala, protože se mezi ní a jejím druhem rozpadl dlouholetý vztah a tato zůstala sama a zcela bez prostředků. Vzhledem k tomu, že jsem poslední příbuzný žalované, nabídl jsem jí možnost bydlet u mě doma, ovšem pod podmínkou, že si do tří měsíců najde práci, bude od té chvíle přispívat 50% na náklady bydlení a nákup stravy a to pouze po dobu trvání maximálně dvou let, což s vděkem přijala. Dne …………….. jsme proto sepsali, na základě předešlé ústní dohody, řádnou nájemní smlouvu na dobu určitou, a to do ……………….., řídící se platnými ustanoveními občanského zákoníku a ve které jsou uvedeny shora popsané podmínky naší společné dohody.


Čl. 3

3.1 Žalovaná podmínky uvedené v čl. 2 tohoto návrhu splnila a dne ……………. zaniklo právo žalované byt, označený v čl. 1 tohoto návrhu, nadále užívat. Vzhledem k tomu, že plánuji v brzké době založení rodiny s mou stávající dlouholetou partnerkou, zamítl jsem požadavek žalované na prodloužení nájemní smlouvy a vyzval jí, aby byt vyklidila, což však žalovaná odmítá.

Čl. 4

4.1 Navrhuji proto vydání tohoto


r o z s u d k u:


Žalovaná je povinna vyklidit byt 3 + kk s příslušenstvím v domě č.p. ………………ulici v ……………………… do 1 měsíce od zajištění náhradního ubytování.
V …………………………………….

Důkaz: kopie kupní smlouvy z .
kopie nájemní smlouvy ze . potvrzení o zaměstnání žalované