Tipy, jak postupovat při prodeji nemovitosti

aneb prodáváme nemovitost bez realitní kanceláře

1. Odhad ceny nemovitosti

Způsobů, jak odhadnout cenu nemovitosti je více. Můžete porovnat ceny obdobných nemovitostí, realit nacházejících se ve stejné či podobné lokalitě, srovnat cenové relace na internetu, popř. využijte online odhady, kde vám odhad připraví v rámci desítek korun.

2. Inzerce nemovitosti

O svém rozhodnutí musíte informovat potencionální zájemce. Pakliže jste se rozhodli pro prodej bez realitní kanceláře, bude nejvhodnější forma inzerce pomocí internetu. Existuje mnoho realitních serverů, některé jsou určeny pouze pro realitní kanceláře, na jiných naleznete inzerci realitních kanceláří i inzerci soukromou. Inzerce přes Bytyzdarma.cz je jednou z možností, jak svou nabídku zviditelnit a zpřístupnit stovkám zájemců. Na Bytyzdarma.cz mají uživatelé jistotu, že uvedená cena nebude navýšena o provizi, kterou si účtují realitní kanceláře.

3.Prohlídka nemovitosti, nalezení kupujícího a dohodnutí se na prodejní ceně

V případě, že jste nalezli zájemce a domluvili se na ceně, je čas přejít do fáze, kdy si stanovíte platební podmínky a vlastní převod nemovitosti. Je třeba si uvědomit, že většina zájemců neplatí celou částku z vlastních financí, ale prostředky čerpá pomocí hypoték či jiných úvěrových rezerv. Nečekejte tedy ze strany zájemce platbu okamžitou a v hotovosti, ale počítejte se standardní 1–2 měsíční procesní lhůtou. Předejít klamavému zájmu ze strany potenciální zájemce můžete uzavřením rezervační smlouvy, kdy si zájemce vámi nabízenou nemovitost tzv. rezervuje a složí rezervační zálohu, jejíž výše závisí na individuální dohodě s ohledem na finanční možnosti zájemce.

4.Podpis Rezervační smlouvy a složení zálohy

Smlouva není nezbytná, záleží na dohodě obou stran. Zájemce s majitelem uzavírají Rezervační smlouvu, v níž se majitel nabízené nemovitosti zavazuje, že nemovitost nebude nikomu dalšímu nabízet. Zájemce ji má takzvaně rezervovanou po dohodnutou dobu a skládá zálohu, která se započítává do kupní ceny. Zálohu neboli rezervační poplatek se skládá, popř. může dojít k úschově u advokáta či notáře (pro případ, že by kdokoli ze zúčastněných porušil rezervační smlouvu). Výše zálohy závisí na možnosti kupujícího (zpravidla bývá od 50 000 do 100 000,- Kč).

5.Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva není nezbytná, záleží na dohodě obou stran. Smlouva o smlouvě budoucí kupní se uzavírá většinou v případech, kdy kupující nemá celou část kupní ceny k dispozici a financuje koupi nemovitosti jiným způsobem např. Hypotečním úvěrem. Podpis této smlouvy zavazuje obě strany uzavřít mezi sebou ve stanoveném termínu Kupní smlouvu na danou nemovitost.

6.Kupní smlouva/Smlouva o převodu bytové jednotky/
Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu

Kupující vyřešil způsob financování a má nyní k dispozici finanční prostředky potřebné ke koupi nabízené nemovitosti. Nyní mohou obě strany (prodávající i kupující) přistoupit k podepsání samotné smlouvy, kterou dochází k převodu vlastnictví nemovitosti z majitele na zájemce.

7.Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí

Neprovádí se u družstevních bytů. Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí je třeba vždy, když nemovitost zapsaná v Katastru nemovitostí změní majitele. Po podepsání Kupní smlouvy a podepsání Návrhu na vklad do katastru nemovitostí se podají tyto dokumenty na příslušný katastrální úřad a ten provede zápis do katastru nemovitostí. Zápis trvá 1-3 měsíce. Po zapsání do katastru nemovitostí je nemovitost převedena na kupujícího a celý proces je uzavřen.

8.Daň z převodu nemovitostí

Do tří měsíců od změny majitele je prodávající (tj. původní majitel) povinnen zaplatit daň z nemovitosti. Daň se platí z ceny nemovitosti a k daňovému přiznání se přikládá znalecký posudek ceny nemovitosti.

9.Znalecký posudek

Přikládá se k daňovému přiznání.