Žaloba na vyklizení bytu - po ukončení doby nájmu

Okresnímu souduŽalobce:
Žalovaný:
Věc: Žaloba o vyklizení bytu

Soudní poplatek ve výši 1000,- Kč uhrazen kolkem.
Dvojmo


Čl. 1

1.1 Na základě kupní smlouvy z 12.3.2000 jsem výlučným vlastníkem bytu velikostní kategorie 3+1 o výměře 120 m2 v 1. patře domu č. popisné …, č. orientační ..… v ul. ……………v…………., který je rozdělen na ložnici, dětský pokoj, kuchyň spojenou s obývacím pokojem a místnost s veškerým sociálním zařízením.

1.2 Dne 1.2.2005 jsme s žalovaným uzavřeli na tento byt nájemní smlouvu na dobu určitou a to na dobu přesně jednoho roku, tedy do 1.2.2006.

Čl. 2

2.1 Přestože platnost nájemní smlouvy již vypršela, žalovaný byt k datu konce její platnosti nevyklidil a byt mi nepředal. Vyzval jsem ho proto dopisem do vlastních rukou, ze dne 5.2.2006, aby tak neprodleně učinil, což on odmítá. Pokoušel jsem se i o kontakt osobní a telefonický, ovšem bez úspěchu.


Čl. 3

3.1 Navrhuji proto vydání tohoto

rozsudku

Žalovaný je povinen vyklidit byt velikostní kategorie 3+1 o výměře …. m2 v 1. patře domu č. popisné…, č. orientační …v ul.………….. v ……………. do 15 dnů od nabytí rozsudku právní moci. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady na toto řízení do 3 dnů od nabytí rozsudku právní moci.

V


_____________________


Důkaz: výslech účastníků

vzájemná korespondence účastníků

nájemní smlouva z 1.2.2005

kupní smlouva z 12.3.2000

výpis z katastru nemovitostí KÚ …………………