Předávací protokol

Vzory Smluv
Dne……………… přebral(a) pan(í)……………………………………od pana(í)……………………………… byt …………… na adrese: ……………………………………………………………………………………………………
klíče od bytu v počtu:
…… ks od bytu
…… ks od vchodových dveří
…… ks od sklepa
…… ks od schránky
…… ks od ……………
s těmito stavy měřičů:
elektroměr ……………………………………(kWh)
plynoměr ……………………………………(m3)
vodoměr …………………………………… SV(m3)
vodoměr …………………………………… TV(m3)
vybavení bytu :
(zařízení a vybavení prostor, popř. zjištěné závady)
……………………………………………………………………………………………………
převzal ………………………………………………
předal ………………………………………………